Construïm el futur que volem

La Regadora som una cooperativa d’habitatge que volem impulsar l’habitatge cooperatiu, ens vam autorganitzar davant  la creixent dificultat d’accés a un habitatge digne.

Compartim la preocupació per l’increment del preu, l’expulsió de les veïnes dels seus barris i la pèrdua del teixit de suport, a més identifiquem la propietat privada com a part del problema i no com una solució individual.

Vols formar part del projecte?

Que és una cooperativa d’habitatge?

Una cooperativa d’habitatge és una nova forma de propietat que lluita contra l’especulació.

El títol del Dret de Superfície, en cessió d’ús del solar pertany a la cooperativa i aquest es col·lectivitza a través de la CESSIÓ D’ÚS dels habitatges per als seus habitants que són les persones sòcies que poden viure-hi.

La presa de decisions passa per l’assemblea general, el seu principal òrgan de gestió, on totes les sòcies amb dret d’ús tenen veu i vot, tot i que funcionem principalment per consensos.

Convivència

Noves formes de convivència, de vincle social i d’autoorganització comunitària

Processos col·lectius

Processos col·lectius de definició d’un nou model de producció, gestió i tinença de l’habitatge alternatiu

Relacions igualitàries

Relacions igualitàries entre les persones de diferents generacions, gèneres i ètnies

Habitatge digne

Habitatge digne, accessible, social, assequible i ambientalment sostenible

Comunitat

Comunitat: xarxes socials i veïnals, suport mutu i organització col·lectiva

Cooperativisme

Alternatives de vida basades en el cooperativisme, el feminisme, l’ecologia i l’economia social i solidària

Alternativa

Una veritable alternativa a l’habitatge privat

Compromís

Compromís responsable amb el territori. Aprofitament dels recursos existents i reutilització d’una forma ecològica i sostenible.

SOCIS COL·LABORADORS

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball

Formem part(Sinergies)