El Projecte

 • Autors: Arqbag + Poma Arquitectura
 • Client: La Regadora SCCL
 • Equip: BBG estructures, Arrevolt SCCP, M7 enginyers, Coque Claret, Dani Calatayud, Anna Cases, Ivan Muñiz, Torsten Masseck, Mariana Palumbo, Xavier Aumedes
 • Lloc: Casernes de Sant Andreu, Barcelona
 • Data: 2020
 • Superfície: 3528m²  ( x 35 habitatges en cessió d’ús )

Cooperativa d’habitatge La Regadora

35 unitats de convivència construirem un edifici d’habitatge cooperatiu en un solar amb dret de superfície en règim de cessió d’ús i d’HPO.

Ens organitzem a través de comissions de treball de forma autogestionada i on cadascú aporta tot el que pot segons les seves circumstàncies. 

La Regadora conjuntament amb l’assessorament tècnic d’ARQBAG + Poma Arquitectura, Llar Jove i Etcèteres hem anat definint el projecte.

Decisions entre totes

Entre totes hem de decidir quin projecte de convivència volem:

 • Tipologies d’habitatge.
 • Espais comuns.
 • Condicions per formar part de la cooperativa.
 • Com ens organitzem: entrades i sortides de les sòcies.
 • Quotes.
 • Altres.

Un futur per construir