Qui Som?

La Regadora som una cooperativa d’habitatge que volem impulsar l’habitatge cooperatiu, ens vam autorganitzar davant  la creixent dificultat d’accés a un habitatge digne.

Compartim la preocupació per l’increment del preu, l’expulsió de les veïnes dels seus barris i la pèrdua del teixit de suport, a més identifiquem la propietat privada com a part del problema i no com una solució individual. 

L’ habitatge cooperatiu en cessió d’ús permet fomentar l’estabilitat habitacional i alhora que facilita una forma d’organització col·lectiva i trenca amb la lògica de la propietat individual i l’especulació.

Procès del concurs

2019 S’obre el concurs públic per la licitació d’un solar en cessió d’ús a l’espai Casernes, al barri de Sant Andreu.

07/2019 Ens presentem al concurs pel solar del terreny de les antigues Casernes de sant Andreu de Palomar, en règim de cessió d’ús i protecció oficial per a cooperatives d’habitatge.

02/2020 Al Febrer, superem la primera fase del concurs, juntament amb els projectes de TEB i Sostre Cívic.

07/2020 Malgrat la pandèmia de la COVID19, amb la reorganització telemàtica de les diferents comissions  junt amb el treball dels equips tècnics: Arqbag i Poma Arquitectura, per la part arquitectonica i Centreje (centre d’economia de Manresa) per la part econòmica i financera;

GUANYEM EL CONCURS!

07/2021 La cooperativa La Regadora vam signar amb l’Ajuntament de Barcelona el dret de superfície del solar de les antigues Casernes de Sant Andreu de Palomar, guanyat per concurs públic i on es construiran 35 habitatges.

Context actual de l’habitatge a Barcelona

El lliure mercat i la propietat privada mercantilitzen i deshumanitzen el dret a l’habitatge i ens obliguen als ciutadans a competir de forma desigual i marxar dels nostres barris.

Cal que ens organitzem per fer front als lloguers abusius i a l’especulació desmesurada


Ens calen iniciatives d’habitatge cooperatiu.

Que és una cooperativa d’habitatge?

Una cooperativa d’habitatge és una nova forma de propietat que lluita contra l’especulació.

El títol del Dret de Superfície, en cessió d’ús del solar pertany a la cooperativa i aquest es col·lectivitza a través de la CESSIÓ D’ÚS dels habitatges per als seus habitants que són les persones sòcies que poden viure-hi.

La presa de decisions passa per l’assemblea general, el seu principal òrgan de gestió, on totes les sòcies amb dret d’ús tenen veu i vot, tot i que funcionem principalment per consensos.

Convivència

Noves formes de convivència, de vincle social i d’autoorganització comunitària

Processos col·lectius

Processos col·lectius de definició d’un nou model de producció, gestió i tinença de l’habitatge alternatiu

Relacions igualitàries

Relacions igualitàries entre les persones de diferents generacions, gèneres i ètnies

Habitatge digne

Habitatge digne, accessible, social, assequible i ambientalment sostenible

Comunitat

Comunitat: xarxes socials i veïnals, suport mutu i organització col·lectiva

Cooperativisme

Alternatives de vida basades en el cooperativisme, el feminisme, l’ecologia i l’economia social i solidària

Alternativa

Una veritable alternativa a l’habitatge privat

Compromís

Compromís responsable amb el territori. Aprofitament dels recursos existents i reutilització d’una forma ecològica i sostenible.